Escriu el nom dels nombres indicats seguint la regla DUC i comprova la seva correcció.