Mou els punts blau i vermell per obtenir diferents sumes i observa'n el resultat.

A partir del que has practicat, pots deduir les regles de la suma de nombres enters?