L'hexaedre regular, o cub, està format per sis cares quadrades. En la figura 3D pots moure'l per observar-lo des de diferents punts de vista.

Característiques bàsiques

 • Cares = 6
 • Arestes = 12
 • Vèrtexs = 8

Coordenades dels vèrtexs

Per un hexaedre regular d'aresta unitat, les coordenades dels seus vèrtexs són:

 • \(V_1=\left(a,a,a\right)\)
 • \(V_2=\left(a,a,-a\right)\)
 • \(V_3=\left(a,-a,a\right)\)
 • \(V_4=\left(a,-a,-a\right)\)
 • \(V_5=\left(-a,a,a\right)\)
 • \(V_6=\left(-a,a,-a\right)\)
 • \(V_7=\left(-a,-a,a\right)\)
 • \(V_8=\left(-a,-a,-a\right)\)

on \(a=\frac{1}{2}\)

Característiques avançades

Per un hexaedre regular d'aresta unitat tenim:

 • Rcircumscrita = \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)
 • Rtangent arestes = \(\frac{\sqrt{2}}{2}\)
 • Rinscrita \(\frac{1}{2}\)
 • Volum = \(1\)