El principi de Cavalieri ens permet calcular el volum desconegut d’un cos a partir del volum conegut d'un altre. Aquest principi diu:

Si dos cossos tenen la mateixa altura i en tallar-los amb plans paral·lels a les seves bases s'obtenen figures d'igual àrea, aleshores els dos cossos tenen el mateix volum.

En la figura interactiva pots variar l'altura a la que es tallen un prisma pentagonal i un cilindre. Observa com la secció és igual per totes les altures.

El prisma i el cilindre de la figura tenen igual altura i la mateixa àrea a la base. En tallar-los per un pla paral·lel a la base obtindrem sempre un pentàgon i un cercle d'àrees iguals. Per tant, tenint en compte el principi de Cavalieri, els dos cossos tenen el mateix volum:

Vcilindre = Vprisma = Abase · h