Donada la tangent o la cotangent d'un angle, calculem la resta de les seves raons trigonomètriques.