Definició: Un angle és l'obertura determinada per dues semirectes amb el mateix origen.

Utilitzarem dues unitats diferents per mesurar l'amplitud d'un angle: els graus sexagesimals i els radiants.

Definició: Un angle recte mesura 90 graus sexagesimals i ho escrivim 90º. Un grau correspon a 60 minuts i un minut correspon a 60''.

Definició: Un radiant (rad) és la mesura de l'angle que correspon a un arc de circumferència igual que el seu radi.