Definició: Donats dos punts A i B, el seu punt mitjà és el punt M del segment AB donat per:

\(M=\frac{A+B}{2}\)