Suma de vectores
  • Associativa: u + (v + w) = (u + v) + w
  • Element neutre: u + 0 = 0 + u = u
  • Element oposat: u + (-u) = (-u) + u = 0
  • Commutativa: u + v = v + u
Producte per escalars
  • Distributiva: a · (u + v) = a·u + a·v
  • Distributiva: (a + b) · v = a·v + b·v
  • Associativa: (ab) · v = a ·(b· v)
  • Element unitat: 1 · v = v