Combinacions lineals

Definició: Diem que u és combinació lineal de v1 i v2 si existeixen dos nombres reals a i b tal que:

u = av1 + bv2

Nota: Qualsevol vector u = (u1 , u2) = u1(1,0) + u2(0,1) és combinació lineal de (1,0) i (0,1). Direm que (1,0) i (0,1) és una base del pla.