Calcula el mòdul i l'argument dels vectors següents:

Vector Mòdul Argument
u = (-1,3)
v = (4,2)
w = (3,5)
s = (-3,-4)
t = (1,-2)

Mou l'extrem del vector de la figura i comprova els resultats de l'exercici.